Profiteer hier van !

Bimo en BTW

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

  1. die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als privéwoning. Voor gebouwen van gemengd gebruik waar het privégedeelte bijkomstig is in vergelijking met het beroepsgedeelte, bedraagt het btw-tarief 6 % voor werken uitgevoerd aan het privégedeelte en 21 % voor werken uitgevoerd aan het beroepsgedeelte. Wanneer het gaat om werken die aan het geheel van het gebouw worden uitgevoerd, wordt de factuur opgesplitst tussen 6 % voor het privégedeelte en 21 % voor het beroepsgedeelte (naar rato van het privé-gedeelte en van het beroepsgedeelte).
  2. die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen
  3. een geregistreerde aannemer de werken uitvoert
  4. de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
  5. de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden